บจก.ไทยโพลีเคมิคอล / แผนกเคมีภัณฑ์พื้นฐาน โพลีเคมีภัณฑ์  ( POLYCHEMIPAN ) ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสารเคมีขั้นต้น ที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดน้ำ และปรับสภาพน้ำ รวมทั้งปรับคุณลักษณะสภาวะสิ่งแวดล้อม เคมีภัณฑ์ที่จำหน่าย ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

POLYBASE : ปูนขาว, ปูนแคลเซียม, โซดาแอส, โซเดียมคาร์บอเนต, โซเดียมไบคาร์บอเนต, โซดาไฟ 50%, 98% / ปรับความเป็นกรดเบส

POLYCHLO : คลอรีนผง 65%, 70%, 90% ( แคลเซียมไฮโปคลอไรท์, Calcium Hypochlotite, Ca(OCl)2 / ฆ่าเชื่อโรค

POLYSEDI : สารส้มขุ่นผง สารส้มขุ่นก้อน สารส้มใสผง สารส้มใสก้อน แพคผงชนิดขุ่น แพคผงชนิดใส  โพลิเมอร์ ประจุลบช่วยตกตะกอน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณมิตร / ฝ่ายขายเคมีภัณฑ์พื้นฐาน   Mobile: 087-8332 456   TEL: 034-854-888   FAX: 0348-54-899    Email Address: [email protected]  Websitewww.thaipolychemicals.com   บริษัทฯมีความยินดีส่งตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าทดลองใช้

 

โปรโมชั่น
สินค้าแนะนำ
สินค้าใหม่